Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Dawno, dawno temu...Konkurs plastyczny

 • Konkurs plastyczny - Dawno, dawno temu...

  Dawno, dawno temu...Konkurs plastyczny

Co to jest legenda? To opowieść o postaciach historycznych, lub za takie uważane, w których tkwi ziarno prawdy. Każdy z nas zna opowieść o Lechu, Czechu i Rusie, czy też o Smoku Wawelskim. W Polsce swoje własne legendy ma każdy region, a nawet miasto, czy miasteczko. Często opowiadają one o ich powstaniu lub jakimś lokalnym bohaterze. Na ich podstawie powstają książki, filmy rysunkowe itp.

Zapraszamy uczniów klas I-VI SP z terenu Gminy Zwierzyn do udziału w konkursie plastycznym „Dawno, dawno temu…”. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ilustracji do jednej z trzech wybranych legend: Prawdziwa historia o koziołkach poznańskich, Skąd się wzięło wino w Zielonej Górze (ze zbioru legend „O krakowskich psach i kleparskich kotach”) oraz Mnich i czarownica ze Strzelec (ze zbioru, „Kiedy kruk był biały” Romana Kaszyca) lub do swojej ulubionej legendy polskiej. Zainteresowanych przeczytaniem wymienionych legend tekst udostępnimy po zgłoszeniu na adres mailowy biblioteki: biblioteka@gbp.zwierzyn.pl.

Konkurs plastyczny - regulamin

temat: Dawno, dawno temu… - ilustracja do jednej z legend: Prawdziwa historia o koziołkach poznańskich, Skąd się wzięło wino w Zielonej Górze, Mnich i czarownica ze Strzelec lub innej ulubionej.

dla kogo: uczniowie z klas I - III oraz IV – VI Szkoły Podstawowej;

format: A4

technika: dowolna

zasady:

prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I - III  i IV-VI SP;

do konkursu będą przyjmowane jedynie prace indywidualne;

praca powinna zostać dostarczona do biblioteki w Górkach Noteckich lub w Zwierzynie osobiście lub listownie (jeśli sytuacja związana z koronawirusem będzie się przeciągać)

razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego;

termin składania prac – do 31 maja 2020 r. do godz. 15:00

o ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród poinformujemy na stronie internetowej i portalu społecznościowym;

kryteria oceny:

wartość plastyczna,

ciekawe i adekwatne ujęcie tematu,

indywidualny charakter pracy,

ogólny wyraz artystyczny,

postanowienia końcowe:

zgłaszając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa poprzez podanie nazwisk;

oddanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie;

przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. 08. 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883);

w sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu;

prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS PLASTYCZNY organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwierzynie w ramach XII Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży
Imię i nazwisko autora: Klasa:
Miejscowość zamieszkania autora: Telefon lub E-mail:
Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie:
[ ]Tak [ ] Nie Akceptuję Regulamin konkursu
[ ] Tak [ ] Nie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka zawartych w formularzu konkursowym oraz wizerunku przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.
[ ] Tak [ ] Nie Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku / wizerunku dziecka utrwalonego podczas konkursu oraz wręczenia nagród w serwisie Facebook oraz na stronie www.gbp.zwierzyn.pl

Data:

 

Podpis rodzica lub opiekuna:

 

  • Link do strony Program Klutura - Interwencje 2018
  • Link do strony Program Niepodległa
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowoego
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Link do strony Gaz System
  • Link do strony PitTax