Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Dawno, dawno temu...Konkurs literacki

 • Konkurs literacki - Dawno, dawno temu

  Dawno, dawno temu...Konkurs literacki

Legendy i baśnie to jedne z pierwszych historii opowiadanych dzieciom. Wszyscy doskonale znamy historię Kopciuszka, Calineczki czy Kota w butach. Ich cechą wspólną jest przewaga pierwiastków fikcyjnych i czarodziejskich nad realnymi. Nikogo nie dziwią książęta zaklęci w żaby, gadające myszy czy siedmiogłowe smoki i oczywiście w baśniach zawsze dobro zwycięża zło. Baśń otwiera wiele możliwości dla wszystkich, którzy mają bogatą wyobraźnię. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII SP do udziału w konkursie literackim pt. „Dawno, dawno temu…” na stworzenie baśni lub bajki. Puśćcie wodze swojej wyobraźni i napiszcie baśniową opowieść, której akcja rozgrywa się w kranie leżącej nad szeroką, błękitną rzeką otoczoną szmaragdowymi łąkami, gęstymi lasami… czyli w naszej gminie. 

Konkurs literacki - regulamin

temat: Dawno, dawno temu… - baśniowa opowieść, której akcja rozgrywa się w Gminie Zwierzyn

dla kogo: uczniowie z klas IV - VIII SP z terenu Gminy Zwierzyn.

opowieść powinno być napisane w formie wydruku komputerowego z zachowaniem właściwych form edytowania tekstu, tj. czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm, minimalna długość tekstu powinna wynosić 1 stronę A4.

zasady:

prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: IV - VI oraz VII-VIII SP;

do konkursu będą przyjmowane jedynie prace indywidualne;

praca powinna zostać dostarczona do biblioteki w Górkach Noteckich lub w Zwierzynie osobiście lub listownie (jeśli sytuacja związana z koronawirusem będzie się przeciągać);

razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego;

termin składania prac – do 31 maja 2019 r. do godz. 15:00.

o ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród poinformujemy na stronie internetowej i portalu społecznościowym;

kryteria oceny:

wartość literacka,

poprawna polszczyzna,

ciekawe rozwinięcie tematu,

indywidualny charakter pracy.

postanowienia końcowe:

zgłaszając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa poprzez podanie nazwisk;

oddanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie;

przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. 08. 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883);

w sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu;

prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS LITERACKI organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwierzynie w ramach XII Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży
Imię i nazwisko autora: Klasa:
Miejscowość zamieszkania autora: Telefon lub E-mail:
Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie:
[ ]Tak [ ] Nie Akceptuję Regulamin konkursu
[ ] Tak [ ] Nie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka zawartych w formularzu konkursowym oraz wizerunku przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.
[ ] Tak [ ] Nie Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku / wizerunku dziecka utrwalonego podczas konkursu oraz wręczenia nagród w serwisie Facebook oraz na stronie www.gbp.zwierzyn.pl

Data:

 

Podpis rodzica lub opiekuna:

 

  • Link do strony Program Klutura - Interwencje 2018
  • Link do strony Program Niepodległa
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowoego
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Link do strony Gaz System
  • Link do strony PitTax