W bajkowym świecie książek

To niezwykle ważne, by od najmłodszych lat kształtować nawyki czytelnicze. Poprzez wizyty w bibliotece, głośne czytanie, zabawy literackie, plastyczne i ruchowe dzieci zaprzyjaźniają się z książkami na całe życie. GBP w Zwierzynie oferuje cykl spotkań w Bibliotece dla najmłodszych według wcześniej przygotowanych scenariuszy omówionych z pracownikami przedszkola.