Usługi

Wyciąg z Regulaminu

Lp. Rodzaj opłaty lub usługi Cena
1. Koszt upomnienia 4,00 zł
2. Opłata za nieterminowy zwrot książki 1,00 zł od dzieła, za każdy rozpoczęty tydzień
3. Opłata za zniszczenie zabezpieczeń elektronicznych 5,00 zł
4. Koszt wydruku kolorowego A4 1,50 zł
5. Koszt odbitki kserograficznej A4 0,30 zł