Czytelnik

Jak zostać czytelnikiem

Aby zostać czytelnikiem należy:

  • przyjść do Biblioteki z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka) i numerem PESEL,
  • wypełnić kartę zapisu
  • okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
  • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni
  • podpisać kartę biblioteczną
  • osoby niepełnoletnie mogę się zapisać do Biblioteki w obecności rodziców lub opiekunów. Niezbędny jest podpis jednego z rodziców lub opiekuna na karcie zgłoszeniowej.


Kartę biblioteczną, która uprawnia do korzystania ze zbiorów w naszych placówkach, wyrabia się bezpłatnie. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 30 dni.