"PIERWSZE CZYTANKI DLA..." PRZEDSZKOLAKA

„PIERWSZE  CZYTANKI  DLA…”  PRZEDSZKOLAKA  –  kolejna  odsłona  kampanii  Mała  książka  -  wielki  człowiek,  organizowanej  przez  Instytut  Książki. 

Każdy  przedszkolak,  który  przyjdzie  z  rodzicem  do  biblioteki  otrzyma  w  prezencie  niezwykłą  książkę  „Pierwsze  czytanki  dla…”,  przygotowaną  specjalnie  przez  Instytut  Książki. 
W  ponad  5200  bibliotekach  w  całej  Polsce  na  dzieci  w  wieku  3-6  czeka  300  tysięcy  wyjątkowych  wyprawek  czytelniczych.  To  kolejny  etap  wielkiego  projektu  bookstartowego  „Mała  książka  –  wielki  człowiek”.  Do  tej  pory  książki  otrzymywali  młodzi  rodzice  na  szpitalnych  oddziałach  położniczych  oraz  trzylatki,  teraz  wyprawki  trafią  także  do  wszystkich  dzieci  w  wieku  przedszkolnym.  Program  jest  finansowany  ze  środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.

Zaproszenie  przedszkolaków  do  bibliotek  to  rozwinięcie  programu  prowadzonego  od  2017  roku.  Wówczas  Instytut  Książki  rozpoczął  dystrybucję  wyprawek  czytelniczych  dla  noworodków  w    szpitalach.  Do  połowy  2019  roku  przekazano  ok.  600  tysięcy  książek.  Teraz  w  bibliotekach,  biorących  udział  w  programie,  na  młodych  czytelników  czeka  wyjątkowy  prezent  –  książka  „Pierwsze  czytanki  dla…”,  dostosowana  pod  względem  formy  i  treści  do  potrzeb  przedszkolaka  i    spełniająca  najwyższe  standardy  w  projektowaniu  pięknych  i    mądrych  książek  dla  najmłodszych. 

W  starannie  dobranym  zestawie  utworów  wybitnych  polskich  poetów  i  pisarzy  dziecięcych  znajdują  się  zarówno  pozycje  klasyczne,  jak  i  współczesne.  W  gronie  autorów  znajdziemy  m.in.  Joannę  Papuzińską,  Wandę  Chotomską,  Czesława  Janczarskiego  czy  Hannę  Januszewską.  W    publikacji  obecni  są  również  Liliana  Bardijewska,  Zofia  Stanecka,  Anna  Onichimowska,  Małgorzata  Strzałkowska,  Adam  Bahdaj,  Michał  Rusinek,  Agnieszka  Frączek,  Joanna  Kulmowa,  Marcin  Brykczyński,  Jan  Twardowski  i  Grzegorz  Kasdepke  –  twórcy  tak  różni,  jak  różne  są  perspektywy  spoglądania  na  świat  –  nieogarniony,  a  przy  tym  pociągający  i  pobudzający  dziecięcą  ciekawość.  Całość  została  wzbogacona  znakomitymi  ilustracjami  artysty  Józefa  Wilkonia.

W  wyprawce  dzieci  otrzymają  także  Kartę  Małego  Czytelnika.  Za  każdą  wizytę  w  bibliotece  Mały  Czytelnik  dostanie  naklejkę,  a  po  zebraniu  dziesięciu  zostanie  uhonorowany  imiennym  dyplomem,  potwierdzającym  jego  czytelnicze  zainteresowania.  W  wyprawce  znajdą  coś  dla  siebie  także  rodzice  i  opiekunowie  –  przygotowana  dla  nich  broszura  informacyjna  „Książką  połączeni,  czyli  przedszkolak  idzie  do  biblioteki”  przypomni  o  nieocenionej  roli  czytania  w  rozwoju  ich  dziecka  oraz  o  korzyściach  wynikających  z  częstego  odwiedzania  biblioteki.

Celem  projektu  „Mała  książka  -wielki  człowiek”  jest  systemowa  poprawa  stanu  czytelnictwa  w  Polsce  poprzez  skoordynowane,  wieloletnie  działania  na  rzecz  promocji,  edukacji  czytelniczej  oraz  kształtowania  nawyku  obcowania  z  książką  od  najmłodszych  lat.  Projekt  ma  zachęcić  rodziców  do  odwiedzania  bibliotek,  które  dzisiaj,  poza  udostępnianiem  księgozbiorów,  pełnią  również  funkcję  nowoczesnych  centrów  kultury.  Dzieci  natomiast,  wyrabiając  nawyk  czytania,  poznają  bibliotekę  jako  miejsce  będące  ciekawą  alternatywą  dla  telewizji  i  komputera. 

„Te  działania  mają  charakter  kompleksowy  i  są  niezbędne  do  tego,  by  w  obszarze  czytelnictwa  w    Polsce  zaszły  nie  tylko  zmiany  znaczące,  ale  przede  wszystkim  trwałe.”  –  mówi  prof.  Piotr  Gliński,  wicepremier,  minister  kultury  i  dziedzictwa  narodowego.  „Mamy  świadomość,  że  jest  to  inwestycja  w    przyszłość  dzieci,  ich  zawodowy  sukces  oraz  dobre  relacje  rodzinne  i  społeczne.  Czytelnictwo  to  rozwój  człowieka  –  obywatela,  absolutnie  kluczowy  obszar  i  misja  polskiego  państwa,  wymagająca  szczególnej  uwagi  i  świadomego  działania.”  –  dodaje  Piotr  Gliński.

Zapraszamy  serdecznie  do  naszych  placówek  w  Zwierzynie  i  w  Górkach  Noteckich.

Pełna  lista  bibliotek  biorących  udział  w  projekcie  dostępna  jest  na  stronie  www.wielki-czlowiek.pl.